Behandeling

De praktijk neemt momenteel geen nieuwe patiënten voor behandeling aan. Zodra de wachttijd minder dan vier weken is, wordt dit hier vermeld.

Bent u op zoek naar een psychiater, dan kunt u de ledenlijst van de Vereniging van vrijgevestigde Utrechtse Psychiaters (VUP) raadplegen via www.psychiaters-utrecht.nl.

Werkwijze

Mijn aanpak begint met een heldere analyse van uw klachten. Ik probeer deze zoveel mogelijk te objectiveren o.a. door vragenlijsten te gebruiken. Vervolgens breng ik in kaart wat er goed gaat en wat eerder geholpen heeft. En wat kan verklaren waarom u juist nu klachten ervaart. Samen met u en met belangrijke mensen om u heen maak ik een plan. Dat bestaat vaak uit een combinatie van medicatie en gesprekken.

Behandelplan
Na het eerste gesprek (bij een diagnostiekvraag) of na de intakefase voor een behandeling (twee tot vier gesprekken) bespreken we samen het behandelplan. Dat bevat een beschrijving van het probleem, de doelstelling van de behandeling, de manier waarop we dat doel gaan proberen te bereiken en de verwachte duur van de behandeling.

Omdat er een enorm tekort is aan psychiaters en de wachtlijsten enorm zijn, streeft Zuketto Consult ernaar om behandelingen zo kort als mogelijk te houden. Vaak is er nog van alles om aan te werken, maar dat kan meestal ook bij een psycholoog of psychotherapeut. Na een periode van therapie is het ook verstandig om een tijdje zonder behandeling te kijken hoe het gaat. Als medicatie goed ingesteld is, kan de huisarts de vervolgrecepten verzorgen.

Zuketto Consult heeft een beveiligd patiëntenportaal. U kunt daarin veilig berichten en documenten met mij uitwisselen en digitaal vragenlijsten invullen. Ook kunt u uw dossier inzien, zoals het behandelplan, de gespreksverslagen en de afspraken.

Ik vind het belangrijk dat u zelf verantwoordelijkheid neemt voor uw klachten. U moet aan het werk, en daar sta ik u graag in bij. De behandeling is erop gericht om mijzelf zo snel mogelijk overbodig te maken.


Welke stoornissen behandelt Zuketto Consult?

ADHD-diagnosticum

Ik behandel vooral complexe problemen bij volwassenen (vanaf achttien jaar). Ik ben gespecialiseerd in ontwikkelingsstoornissen (autismespectrum stoornissen, AD(H)D), stemmingsstoornissen (depressie en bipolaire stoornis), traumagerelateerde klachten (PTSS, CPTSS en dissociatieve stoornissen) en persoonlijkheidsproblematiek. Wanneer de klachten invloed hebben op de partnerrelatie of op het gezin, is systeemtherapie ook een mogelijkheid. Ik zie veel mensen met (het vermoeden van) hoogbegaafdheid en psychische klachten.


Tarieven & kosten

Zuketto Consult heeft om principiële redenen geen contracten met zorgverzekeraars. Dat betekent dat een gedeelte van de kosten voor uw eigen rekening komt. Hoeveel hangt af van uw zorgverzekeraar. Uitgebreide informatie over vergoeding en tarieven vindt u hier.

Neem gerust contact op om te overleggen over uw specifieke situatie.