Individuele behandeling

individuele therapieZuketto Consult biedt ook individuele behandeling voor psychische en psychiatrische klachten.

Werkwijze

Onze aanpak begint met een heldere analyse van uw klachten. We proberen deze zoveel mogelijk te objectiveren o.a. door vragenlijsten te gebruiken. Vervolgens brengen wij in kaart wat er goed gaat, en wat eerder geholpen heeft. En wat kan verklaren waarom u juist nu klachten ervaart. Samen met u en met belangrijke mensen om u heen maken we een plan. Dat bestaat vaak uit een combinatie van medicatie en gesprekken. Sinds januari 2017 bieden we ook online therapiemogelijkheden. We maken daarbij gebruik van de programma’s van Therapieland.

We geven u de mogelijkheid om online via een beveiligd patiëntenportaal te communiceren met ons. U kunt via dit portaal ook digitaal vragenlijsten invullen. En u kunt delen van uw dossier inzien, zoals de verslagen van de gesprekken.

Wij vinden het belangrijk dat u zelf verantwoordelijkheid neemt voor uw klachten. U moet aan het werk, en daar staan wij u graag in bij. De behandeling is erop gericht om onszelf zo snel mogelijk overbodig te maken.

Welke stoornissen behandelt Zuketto Consult?

U kunt bij ons terecht voor:

– autisme spectrum stoornissen: autistiforme stoornis, Syndroom van Asperger, PDD NOS, MCDD.

– ADHD en ADD

– stemmingsklachten: depressie, manisch depressieve stoornis

– angststoornissen en traumagerelateerde klachten, dissociatieve stoornissen

– persoonlijkheidsproblematiek

Tarieven & kosten

Zuketto Consult heeft om principiële redenen geen contracten met zorgverzekeraars. Dat betekent dat een gedeelte van de kosten voor uw eigen rekening komt. Hoeveel hangt af van uw zorgverzekeraar. Uitgebreide informatie over vergoeding en tarieven vindt u hier.

Neem gerust contact met ons op om te overleggen over uw specifieke situatie.

Patienteninformatiebrief Zuketto Consult